LIÊN HỆ

Trung Tâm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Các Bài Thuốc Gia Truyền
Địa chỉ: 165.E – Đường Nước Phần Lan – Tứ Liên – Tây Hồ – Hà Nội
SĐT : (04) 625 439 83 – DĐ: 0911 26 21 26
Website: www.thuocdieutribenhdaday.com
E-mail: trungtamthuocgiatruyen.vn@gmail.com